Música gospel

ENTITTATS

CONCERTS

EDICIONS

QUI SOM?

 

Programa del Festival 

Bases concurs:

CAT

ENG

CAST

Recomanacions preventives pel assaigs i concerts (Abril 2022)

Corals Infantils i Joves (fins a 29 anys):

  • A l’assaig i concerts, si es pot garantir la distància de 1,5m entre cantaires i una bona ventilació, no caldrà dur mascareta.

  • Cal l’ús de mascareta quirúrgica, si no és així. Cada 60 minuts cal fer una pausa de 10 minuts abandonar la sala i ventilar.

  • A l'exterior es seguiràn les mateixes recomanacions. 

Cors Adults i Gent Gran (de 30 a +60 anys)

  • En espais tancats cal l’ús de mascareta quirúrgica a l’assaig i concerts. 

  • A l’aire lliure respectant la distància de 1,5m no caldrà mascareta.

  • Pels concerts caldrà valorar d’acord amb la sala, la quantitat de persones, la duració del concert i establir les normes preventives de protecció que es creguin convenients.

  • Les persones de més de 60 anys o sensibles, presents als assaigs de tots dos grups hauran de dur mascareta quirúrgic

Recomanacions completes:

Pla Recuperació Covid-19 (octubre 21):

CAT

ENG

CAST